کد روش های پرداخت

جهت استفاده از روش های پرداخت مختلف شما می توانید از کد های زیر استفاده نمایید

کد شرح کد
0 پرداخت در محل استفاده از این کد به این مفهوم می باشد که شما قصد دارید مبلغ سفارش را در زمان تحویل مرسوله به خریدار از وی دریافت نمایید و فلوکس به نیابت از شما این مبلغ را از خریدار اخذ و طی فرآیند های مالی به حساب شما واریز می نماید.
1 پرداخت آنلاین به این مفهوم می باشد که شما قبلا مبلغ سفارش را دریافت نموده و صرفا قصد دارید مرسوله به خریدار تحویل گردد.

 


کد خطا های رایج سرویس

در زمان استفاده از متدهای وب سرویس شما در بخش کد وضعیت، کد وضعیت تراکنش یک عدد 3 رقمی دریافت خواهید کرد که این کد ها در جدول زیر به طور کامل شرح داده شده و به کمک جدول زیر شما قادر خواهید بود خطاهای احتمالی کدنویسی انجام شده سرویس را دقیق تر انجام دهید

کد شرح کد
100 تراکنش موفق انجام شده
101 اطلاعات درخواستی متد ناقص می باشدو یا با فرمت صحیح ارسال نشده است
102 امکان تغییر وضعیت مرسوله وجود ندارد
103 کد پستی وارد شده معتبر نمی باشد
104 اطلاعات کاربری وارد شده صحیح نمی باشد
105 اطلاعات کاربری مرکز طرف قرارداد شناسایی نگردید
106 حساب کاربری مورد استفاده به حالت تعلیق در آمده است
107 حساب کاربری مورد استفاده منقضی شده و نیاز به تمدید دارد
108 شناسه / بارکد وارد شده صحیح نمی باشد
109 سرویس مورد درخواست غیر فعال می باشد
110 روش پرداخت مورد استفاده صحیح نمی باشد
111 امکان ارسال مرسوله به این مقصد وجود ندارد
112 کد شهر وارد شده صحیح نبوده و یا سرویس دهی در این نقطه میسر نمی باشد
113 کد محصول وارد شده صحیح نمی باشد
114 اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد
115 String تولید شده صحیح نمی باشد
116 کد کالاهای وارد شده صحیح نبوده و یا فرمت استاندارد رعایت نشده است
117 تعداد تراکنش های ارسالی بیش از حد مجاز می باشد
118 وزن وارد شده معتبر نمی باشد
119 قیمت وارد شده معتبر نمی باشد
120 هزینه ارسال وارد شده صحیح نمی باشد و یا با نرخ محاسبه شده همخوانی ندارد
121 مالیات بر ارزش افزوده وارد شده صحیح نمی باشد و یا با نرخ محاسبه شده همخوانی ندارد
122 Ip آدرس سرور درخواست کننده معتبر نمی باشد نیاز به تایید آی پی آدرس می باشد
123 وزن وارد شده کمتر از وزن مجاز می باشد
124 قیمت وارد شده کمتر از قیمت مجاز می باشد
125 نام کاربری وارد شده تکراری می باشد
126 کد گروه وارد شده معتبر نمی باشد
550 شناسه سفارش وارد شده تکراری می باشد
505 خطایی در ایجاد ارتباط رخ داده لطفا مجددا تلاش نمایید

 


کد وضعیت های مرسولات در سامانه فلوکس

در سامانه فلوکس وضعیت مرسولات با استفاده از کدهای خاص تعریف شده اند مفهوم این کدها طبق جدول زیر می باشد

کد وضعیت شرح کد
1 تحت بررسی (زمانی که مرسوله در سامانه ثبت می شود به صورت معمول در این حالت قرار می گیرد)
2 آماده به قبول (در این وضعیت هشدار برای جمع آوری مرسوله به واحد قبول ارسال می گردد)
3 اشتباه در ارسال (چنانچه مرسوله ای را آماده به قبول کنید و تحویل واحد قبول نشود این وضعیت ثبت می گردد)
4 قبول شده (مرسوله ای که توسط واحد قبول جمع آوری و به سوی واحد مقصد رهسپاری شده است)
5 عدم قبول (مرسوله ای که توسط واحد قبول جمع آوری شده است ولیکن خلاف قوانین سرویس دهنده می باشد)
6 توزیع شده (مرسوله ای که به خریدار و یا تحویل گیرنده تحویل شده است)
7 تایید شده (مرسوله ای که توسط واحد مالی وضعیت پرداخت آن مورد تایید قرار گرفته است)
8 تسویه شده (مرسوله ای که توسط سرورهای مالی مبلغ تراکنش آن با شرکت طرف قرارداد تسویه شده است)
9 باجه معطله (مرسوله ای که به محل گیرنده ارسال شده ولیکن گیرنده در محل حضور نداشته است)
10 غیرقابل توزیع (مرسوله ای که در مقصد توسط واحدهای نظارتی کشور سرویس توقیف شده است)
11 پیش برگشتی (مرسوله ای که گیرنده از دریافت آن خودداری نموده و در حال برگشت به مبداء مرکز می باشد)
12 برگشت نهایی (مرسوله ای که توسط واحد قبول به مرکز طرف قرارداد تحویل شده است)
13 خسارتی (مرسوله دارای بیمه که در حمل و نقل دچار خسارت شده است و جبران خسارت شده است)
14 مرجوعی (مرسوله ای که پس از تحویل گیرنده از دریافت آن منصرف شده و اقدام به برگشت آن نموده است)
15 انصرافی (مرسوله ای که مرکز طرف قرارداد از ارسال آن پشیمان شده و یا گیرنده از دریافت آن منصرف شده است)
16 تکراری (سفارشی که 2 بار یا بیشتر در 1 روز خاص ثبت شده توسط سامانه تکراری شناخته خواهد شد)