پیام آوران پارس ایرانیان

 

تعداد مرسولات حمل شده:

0

معرفی کوتاه پیام آوران پارس ایرانیان

سرویس ویژه ای برای حمل و نقل های درون شهری پیک تهران

ویژگی های پیام آوران پارس ایرانیان

  • دارد    سرویس جمع آوری در محل
  • دارد    سرویس توزیع در محل
  • دارد    سرویس وصول وجه ( C.O.D )
  • دارد    سرویس توزیع در زمان مشخص
  • ندارد   فضای انبارش کالا
  • ندارد   سرویس پرینت و بسته بندی
  • در صورت نیاز مشتری توسط فلوکس بیمه می شود سرویس بیمه ارسال کالا