مدیرعامل: فلوکس تنها یک نرم افزار نیست بلکه فرآیندهای متمرکزی است که به توسعه بازار کمک می کند.

 

شرح خبر

مدیرعامل: درگاه مدیریت حمل تجارت اکترونیکی فلوکس صرفا یک نرم افزار نیست بلکه مجموعه فرآیندهای متمرکزی است که به توسعه بازار کمک می کند.

مهندس علی پور مدیرعامل محترم شرکت ارغوان سبز گیتی در جلسه رونمایی از درگاه مدیریت حمل تجارت الکترونیکی فلوکس, با بیان این مهم که فلوکس صرفا یک نرم افزار نیست, خطاب به حاضران فرمودند فلوکس با سنجش صحیح نیاز ها و طراحی فرآیند ها و ارائه زیرساخت های لازم برای تجارت الکترونیکی, ابزار بسیار مناسبی جهت توسعه بازار را در اختیار شما می گذارد.
فلوکس راهکار مناسبی را جهت بازاریابی موثر شبکه های حمل و نقل که قصد فعالیت در حوزه تجارت الکترونیکی را دارند ارائه نموده و با ایجاد تعامل بین سه بازیگر اصلی این بازار, یعنی مشتریان نهایی، فروشگاه های اینترننتی و نیز شرکت های حمل و نقل , ترافیک شرکت های فعال در بازار حمل و نقل را افزایش می دهد.


ایشان در ادامه اضافه کردند که فلوکس با بهره گیری از تجربه طولانی خود و نیز به کار گیری تیمی متخصص و محرب می کوشد تا با کمک به شرکت های حمل و نقل امکان استفاده از حداکثر ظرفیت خالی آنها را فراهم آورد تا با کمترین منابع بیشترین درآمد را کسب نمایند; به عبارت دیگر فلوکس ارزش افزوده فراوانی را با تجمیع فروشگاه ها و خدمات در یک سامانه برای شرکت های حمل و نقل در حوزه تجارت الکترونیک به ارمغان خواهد آورد.


فروشگاه ها و شرکت های حمل و نقل با اطمینان و به راحتی می توانند به فلوکس متصل شوند چراکه ما در فلوکس حافظ منافع مشتریان می باشیم و به سادگی علاوه بر نظارت بر کیفیت سرویس حمل, بازگشت پول و وصول مطالبات از فروشگاه را سرعت می بخشیم. همچنین ابزاری را فراهم آورده ایم که مدیران فروشگاه های اینترنتی بتوانند خودشان این نظارت را انجام دهند و بهترین سرویس دهنده را انتخاب نمایند.

این خبر رو به اشتراک بگذارید