قائم مقام مدیرعامل: از تمامی شرکت ها برای حضور در درگاه مدیریت حمل تجارت الکترونیک فلوکس استقبال می کنیم

 

شرح خبر

قائم مقام مدیرعامل: از تمامی شرکت های بازار حمل و نقل کشور، جهت بهره گیری از سرویس های متنوع ارائه شده در قالب درگاه مدیریت حمل تجارت الکترونیکی فلوکس استقبال می کنیم .

مهندس کیوان علی پور با بیان این که فلوکس آماده همکاری و تعامل با تمامی شرکت های فعال و قانونی بازار حمل و نقل می باشد افزود، از حضور تمامی مدیران عامل شرکت های حمل و نقل در جلسه خرسندیم و فلوکس آماده همکاری با تمامی فعالین در این حوزه می باشد

وی با اشاره به این موضوع که ذهنیت احتمالی موجود در برخی از شرکت هایی که در گذشته داری سرویس تجارت الکترونیک بوده اند در خصوص آنکه فلوکس باعث تضعیف ترافیک جاری آنها شده و به نوعی فلوکس رقیب آنها خواهد شد صحیح نیست، گفت فلوکس نه تنها باعث کاهش ترافیک این شرکت ها نمی شود و رقیب آنها نیست بلکه بر اساس تجربه های بسیار موفق در کشورهای اروپایی و سیاست گذاری های کلانی که در تیم مدیریتی فلوکس انجام شده است اعلام می داریم با هم افزایی که پس از آغاز تعامل شرکت های حمل با درگاه فلوکس ،ایجاد خواهیم کرد موجب افزایش چشم گیر ترافیک در شرکت های حمل و نقل در حوزه تجارت الکترونیکی خواهیم شد و به رشد و افزایش کیفیت در این حوزه کمک خواهیم کرد

وی افزود بسیار علاقه مندیم که شاهد حضور تمامی برندهای فعال حمل و نقل در فلوکس باشیم ولیکن اختیار ورود به فلوکس بر عهده خود برند های می باشد اما قطعا ایمان دارم با اتفاقاتی که در آینده نه چندان دور در حوزه تجارت الکترونیکی کشور رخ خواهد داد مشوق مناسبی ست که کلیه برند های بازار خمل و نقل کشور با فلوکس همکاری های بسیار نزدیکی را آغاز نمایند.

این خبر رو به اشتراک بگذارید