بازدید مدیرعامل و قائم مقام مدیرعامل ارغوان سبز گیتی از مراحل حمل میوه طرح تنظیم بازار

 

شرح خبر

در راستای نظارت بر حسن اجرای فرآیند حمل میوه شب عید، جناب آقای مهندس علیپور مدیرعامل شرکت ارغوان سبز گیتی به همراه قائم مقام خود کیوان علی پور و حضور معاون اجرایی و مدیر پروژه طرح تنظیم بازار فلوکس از نحوه بارگیری و عملیات اجرایی طرح به صورت مستقیم بازدید نمودند.
در این بازدید ضمن بررسی دقیق ابعاد فرآیند عملیاتی و به منظور جلوگیری از هرگونه کندی در ارسال محموله¬ها توصیه¬هایی به کادر اجرایی ارائه گردید.

این خبر رو به اشتراک بگذارید